logo
tyhjaylos
vaakaruskea
     
  taulu1  
 


 
 
 

Torniossa Apteekki on palvellut jo yli 200 vuotta

Apteekkitoimintaa on harjoitettu Torniossa vuodesta 1786 alkaen. Tornion Apteekin perusti 690 asukkaan Tornion taajamaan oululainen apteekkari Johan Julin.

Tuolloin Suomi kuului vielä osana Ruotsin valtakuntaan ja perustamiselle tarvittiin Kruunun lupa. Lukuisten turhien perustamisyritysten jälkeen apteekki perustettiin Tornion kaupungin porvariston kutsusta ilman Tukholman kuninkaallisen kollegion asianmukaista suostumusta.

Apteekkari Johan Julin toimi vaatimattomasti parin matka-arkun voimin pienestä huoneesta käsin. Apteekin koko lääkevarasto sisälsi ainoastaan luonnosta kerättyjä lääkekasveja ja lääkinnällisiin tarpeisiin käytettäviä aineita. Tuolloin koko toiminta perustui hyvin pitkälle perimätietoon.

Apteekkari Julinin ehkä suurin ansio Tornion Apteekin syntyvaiheissa oli apteekkitoiminnan vakiinnuttaminen sekä kiinteän huoneiston että lääkevaraston suhteen. Ei pidä myöskään unohtaa hänen voimakasta panostaan niin sanottujen matka-apteekkien toiminnan kehittämisessä.

Matka-apteekkien tavoitteena oli viedä lääkkeet asiakkaiden luo sen sijaan että asiakkaat olisivat tulleet apteekkiin. Tornion Apteekin varhainen historia niveltyy hyvin itse Tornion kaupungin ja koko muun pohjoisen Suomen taloudelliseen ja kulttuurilliseen kehitykseen. Suomen sota 1808–1809 (jossa Suomesta tuli osa Venäjää) rasitti voimakkaasti alueen taloudellista kasvua.

Vaatimatonta kehitystä kuvaa hyvin myös Tornion kaupungin väkiluku, joka oli vielä 1800-luvun puolessavälissä jokseenkin sama kuin 1780-luvulla. Lukuisten apteekkarivaihdosten joukosta voidaan mainita Magnus Johan Hougberg, jonka 34 vuotta kestänyt kausi 1827–1865 on Tornion Apteekin historiassa ainutlaatuisen pitkä.

F. G. Borg ja T. J. Borg, isä ja poika, ovat esimerkki Tornion Apteekin kanta-apteekki-luonteesta. Kanta-apteekki mahdollisti apteekin myymisen sukulaiselle tai perheenjäsenelle, joka täytti apteekin pitämiselle vaadittavat edellytykset. Heidän apteekkarikautensa ajoittui isällä vuosiin 1878–1909 ja pojalla 1909–1918.

Apteekkari Curt Wilenin aika 1918–1953 aloitti Suomen itsenäistyessä Tornion Apteekin kehittymisen kohti nykyaikaista apteekkia. Lääkehuollossa siirryttiin yhä enenevässä määrin tehdasvalmisteisiin lääkkeisiin apteekkilaitoksen niveltyessä entistä enemmän osaksi suomalaista terveydenhuoltoa.

"Nykyajan" monivuotisia apteekkareita olivat Heikki Jalava, Sylvi Saastamoinen ja Hannu Ekholm. Tornion Apteekin toimintaa on jatkuvasti kehitetty kulloisenkin ajan vaatimusten mukaisesti. Nyt ja tulevaisuudessa haluamme tarjota sujuvaa ja ystävällistä asiakaspalvelua sek√§ parhaat ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin.

Tervetuloa Tornion Apteekkiin!


Heikki Pennanen
apteekkari

Historiatietojen lähde:
Tornion kanta-apteekki 1786-1956, kirj. Aslak Outakoski (1956)

 
ajankohtaistainfo
 
 
 
alapalkki