logo
tyhjaylos
vaakaruskeareseptilaakkeet
laaketurvallisuus
 
 

tiskitReseptilääkkeet

Laajasta reseptilääkevarastostamme löytyy lähes kaikki yleisimmät alkuperäislääkkeet ja rinnakkaislääkkeet.

Keskustelemme reseptin toimituksen yhteydessä asiakkaan kanssa lääkevaihtoon liittyvistä asioista, kuten hinnoista ja vastaavuuksista. Lääkärin määräämä lääke tulee apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen, jos määrätty valmiste sisältyy Lääkelaitoksen vahvistamaan luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (Lääkelaitoksen määräys 3/2006 Lääkkeiden toimittaminen). Lääkäri tai lääkkeen ostaja voivat kieltää vaihdon.

Lääkevaihto tuo vuodessa noin 31 miljoonan euron säästön lääkemenoissa asiakkaille ja yhteiskunnalle.
(Lähde: Kelan reseptitilasto)

Huhtikuun alussa 2009 käyttöön otettiin ns. viitehintajärjestelmä ja lääkevaihtoa laajennettiin entisestään. Viitehintajärjestelmässä lääkevalmisteet on ryhmitelty viitehintaryhmiin. Jokaiselle ryhmälle on asetettu viitehinta, joka määräytyy ryhmän halvimman valmisteen hinnan mukaan. Kelan korvausta maksetaan viitehintaan asti myyntihinnasta ja viitehinnan ylittävän osuuden asiakas maksaa itse. Jos lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein, asiakas saa korvausta määrätyn lääkkeen hinnasta.
Muutosten tavoitteena on edistää vaihtokelpoisten valmisteiden käyttöä ja siten hakea säästöjä lääkekorvauksissa.


 
ajankohtaistainfo 
 
 
alapalkki